Lagen

Alla möjliga tvister kan uppstå inom arbetslivet. Just nu sitter jag på jobbet och söker efter "arbetsrätt jurist" på internet. Jag har nämligen fått i uppdrag av min chef att hitta en jurist som specialiserar sig på just arbetsrätt - några kolleger har olika åsikter angående arvode och nu vill min chef en gång för alla ta reda på vad lagen säger... Ett bra initiativ av henne att gå till botten med saken, tycker jag! Så det är med entusiasm som jag lägger de övriga arbetsuppgifterna åt sidan en stund för att försöka hitta en kunnig jurist denna eftermiddag. Lösningar finns!